Co to jest restrukturyzacja?

Co to jest restrukturyzacja?

Jeśli firma znalazła się w głęboki kryzys, zobowiązania w stosunku do wspólników zwiększają się z każdym dniem i ogłoszenie bankructwa wydaje się najlepszym wyjściem, być może przyszedł czas na przemyślenie innej opcji: restrukturyzacji.

Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Restrukturyzacją można określić przekształcenie podmiotu mającą na celu niedopuszczenie do jego upadłości i w rezultacie podniesienie jego wartości. W Polsce postępowania restrukturyzacyjne systematyzuje Prawo restrukturyzacyjne ustawa z 2015 r.. Nowe przepisy oferują mnóstwo narzędzi do zawarcia układu z wierzycielami, więc są wyraźnie bardziej ukierunkowane na właścicieli firm. Same postępowania toczą się szybciej niż w latach poprzednich i nie wymagają tylu formalności. Restrukturyzacja przynosi wiele korzyści: powstrzymać sfinalizowanie niekorzystnych ugód, pomagają zastopować egzekucje komornicze, zahamować nakręcającą się spiralę zadłużenia, a przede wszystkim uchować firmę przed upadłością.

4 typy postępowań restrukturyzacyjnych

Przytoczona powyżej ustawa wymienia 4 rodzaj postępowań restrukturyzacyjnych. Są to:
– przyspieszone postępowanie układowe, które daje dłużnikowi możliwość zawarcia układu po przygotowaniu oraz zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Toczy się ono przed sądem, jednakże w domyśle ma prowadzić do szybkiego zawarcia układu między wierzycielami oraz dłużnikiem. Ten typ postępowania trwa w większości wypadków do pół roku.
– postępowanie układowe, które wybierają przeważnie przedsiębiorcy zagrożeni niewypłacalnością. W tym bardzo drobiazgowym postępowaniu sąd może ustanowić tymczasowego nadzorcę sądowego, zabezpieczając tym sposobem dobytek dłużnika. Czas trwania takiego postępowania jest nierzadko dłuższy niż rok, gdyż w sprawach odnoszących się do wierzytelności spornych, to sąd postanawia o ostatecznej wysokości zobowiązania.
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które toczy się bez uczestnictwa sądu. W takim postępowaniu to zadłużona firma przy wsparciu ze strony nadzorcy układu, którego nawiasem mówiąc sama wyznacza, samodzielnie prowadzi rozmowy z wierzycielami i gromadzi ich głosy na piśmie. Rolą sądu jest tutaj tylko zaakceptowanie układu zgodnie z wolą wierzycieli.
– postępowanie sanacyjne, które nie licząc działań mających na celu zawarcie układu z wierzycielami, umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych, a jednocześnie zapewnia bardzo szeroką ochronę przed windykacją. Niemniej jednak wiąże się to ze stratą zarządu nad przedsiębiorstwem.

Wypada podkreślić, iż istnieją ograniczenia, które mają wpływ na to, jaki model restrukturyzacji można przeprowadzić w danym przypadku. Np. postępowanie o zatwierdzenie układu i przyspieszone postępowanie układowe można rozpocząć jedynie wtedy, gdy suma zobowiązań spornych nie przekracza 15% wszystkich wierzytelności, w innym przypadku odpowiednie jest rozpoczęcie postępowania układowego albo sanacyjnego. Działania restrukturyzacyjne są wieloaspektowe, więc jeśli podejmujesz decyzję o ich prowadzeniu, ale nie jesteś pewien, jaki wariant będzie odpowiedni dla Twojej firmy, koniecznie zgłoś się po poradę do doradcy restrukturyzacyjnego.