Noty księgowe –co należy wiedzieć o rekompensacie za koszty odzyskiwania należności

nota księgowa 40 euro

Osoby prowadzące własne przedsiębiorstwo wcześniej lub później zawsze napotykają kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za otrzymane przez nich faktury we wskazanym terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to znaczny problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 r. w razie wystąpienia opóźnień we wniesieniu opłaty polskie ustawodawstwo umożliwiło wystawianie spóźnionym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro.

Nota księgowa na 40 euro – stosować jako jeden z kroków procedury upominawczej, a może wystawiać bezzwłocznie?

Zgodnie z artykułami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może zażądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej rekompensaty zależna jest od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należność nie jest wyższa niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, jednak nie przekraczającym 50 tys. zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku może natomiast wystawić notę na 70 euro, a gdy wysokość niespłaconej należności przewyższa 50 tys. zł – notę na 100 euro. Co ważne, notę księgową można przesłać dłużnikowi niezwłocznie po wystąpieniu opóźnienia w płatności, co więcej bez potrzeby wcześniejszego upomnienia o upłynięciu terminu. Trzeba jednakże rozważyć czy wystawienie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 – albo więcej – euro nie zburzy pielęgnowanych nierzadko przez lata dobrych układów partnerskich. Przecież opóźnienie w przelaniu opłaty może być kwestią jednorazowego przeoczenia bądź chwilowych problemów finansowych dłużnika, a nie jego rozmyślnym działaniem. Z tej właśnie przyczyny, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Wypróbuj darmowy generator not księgowych

Kiedy przedsiębiorca pierwszy raz postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, w jaki sposób należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem obowiązująca ustawa mówi o nocie w euro. Informacja o tym znajduje się w przytoczonym wyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w PLN ustala się na bazie uśrednionego kursu euro deklarowanego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin płatności za świadczenie pieniężne.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego za darmo na stronie Flobo – polskiej aplikacji do obsługi należności, która wyposażona jest również w innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]