Rozliczenie podatku VAT metodą kasową

Rozliczenie podatku VAT metodą kasową

Jeżeli szukasz więcej informacji dotyczących metody kasowej, kliknij w to miejsce.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zazwyczaj rozliczają się z fiskusem przy użyciu metody memoriałowej, wedle której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w chwili wystawienia faktury. Niestety w takim przypadku urząd skarbowy nie interesuje się czy na koncie płatnika VAT pojawiła się należność od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT następuje dopiero po uzyskaniu od kontrahenta płatności.

Z rozliczenia metoda kasową może korzystać większość polskich właścicieli firm

Nieterminowość w przelewach należności to nie rzadkość. Osoby z własną działalnością gospodarczą często znajdują się w położeniu, gdy są zmuszone kilkukrotnie dopominać się od kontrahenta uiszczenia opłaty za zrealizowane usługi lub dostarczone produkty. Gdy takie przypadki zdarzają się regularnie, nawet znakomicie radząca sobie firma może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie wnieść przysługujących podatków na czas i ostatecznie narazić się na bardzo wysokie grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Szczęśliwie tak zwani mali przedsiębiorcy, innymi słowy przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przewyższył łącznie z podatkiem dwóch mln euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej odraczając tym samym termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania zapłaty od kontrahenta. Z uwagi na wspomniany wyżej limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać większość rodzimych przedsiębiorców, jednakże powinni oni mieć świadomość, że stosowanie z tej metody rozliczenia działa również w drugą stronę. Jeśli zatem sami mają problemy z dochowaniem terminów płatności, nie będą mogli potrącić podatku VAT z faktury zakupowej póki nie zapłacą danej należności. Deklarację o chęci przejścia na metodę kasową zgłasza się się urzędowi skarbowemu na druku VAT-R. Nieodzowne jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz obligatoryjne sygnowanie każdej wystawionej faktury dopiskiem “metoda kasowa”.

Dlaczego biura rachunkowe nie polecają średnim przedsiębiorstwom metody kasowej?

Rozliczenie podatku VAT metodą kasową jest w wielu przypadkach odradzana niewielkim biznesom przez obsługujące je biura rachunkowe. Najczęściej przyczyną tego jest kwestia codziennego kontrolowania wpływających płatności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga przecież dokładnego ich pilnowania, by nie pominąć terminu uiszczenia podatku. W przypadku działalności wystawiających miesięcznie do kilkunastu faktur nie powinno być z tym problemu. Ale już przy stu i więcej dokumentach monitoring wpłat pojawiających się na koncie firmowym może pochłaniać nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich podmiotów polecanym rozwiązaniem, które gwarantuje likwidację prawdopodobieństwa omyłek przy księgowaniu i oszczędność czasu, jest zastosowanie aplikacji do automatycznego monitoringu należności, jaką jest między innymi Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]