Skuteczna i tania windykacja należności? To możliwe!

Skuteczna i tania windykacja należności? To możliwe!

Na https://flobo.io/automatyczna-windykacja/ znajdziesz wszystko, co trzeba wiedzieć o automatycznej windykacji.

Jest dużo różnych powodów, dlaczego klienci nie płacą na czas za wykonaną usługę. Problem z przeterminowanymi fakturami mają zarówno właściciele firm, którzy świadczą usługi B2B, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności ukierunkowanym na indywidualnych odbiorców.

Robot Flobo do księgowania przelewów z modułem automatycznej windykacji

Przedsiębiorca ma prawo dochodzić swojej własności na drodze windykacji długu. Chociaż określenie to wielu osobom źle się kojarzy, po prawdzie oznacza to postępowanie w trakcie którego podejmuje się wobec dłużnika różne czynności dopuszczone w obowiązujących normach prawnych. Działania te mają na celu ściągnięcie zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, to znaczy cykliczne monitowanie dłużnika i przypominanie o obowiązku wniesienia opłaty. Gdy ta metoda windykacji pozostanie bez odzewu, następną możliwością jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo obsługuje kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc wysyła podobną ilość faktur oraz paragonów, niebezpieczeństwo, iż jakiś procent opłat nie będzie uiszczony w określonym terminie zdecydowanie rośnie. W organizacji całej procedury powiązanego z księgowaniem faktur pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który ma także moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – skonfiguruj indywidualne scenariusze działań

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na rachunek wpłynęła płatność od klienta, ale w przypadku potwierdzenia jej braku w wyznaczonym czasie, rozpoczyna ona proces przypominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca wykorzystujący tę aplikację może dodać własne scenariusze działań podejmowanych wobec nie płacących kontrahentów, określając m.in. interwały między wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o zbliżającym się terminie płatności za fakturę wysyłana jest z aplikacji również przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w poprzednim kwartale dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem lub którzy nie dokonali wpłaty w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeśli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą skutków, dalszymi etapami automatycznej windykacji prowadzonymi przez aplikację Flobo jest przygotowanie noty księgowej w wysokości 40 EUR, a później zgłoszenie informacji o zadłużeniu do BIG. Na końcu, jeśli wypunktowane wyżej działania nie przyniosą pożądanego skutku, Flobo przekaże sprawę do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza czas poświęcany na monitorowanie przychodzących przelewów, a po pewnym okresie bywa również przyczyną ogromnej poprawy terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]