Hydroizolację zaplanuj zanim rozpoczniesz budowę

Hydroizolację zaplanuj zanim rozpoczniesz budowę

W trakcie budowy każdego obiektu, niezależnie czy jest to dom jednorodzinny czy biurowiec, już na etapie planowania trzeba zatroszczyć się o odpowiednie zabezpieczenie budynku przed wilgocią. Woda, która z biegiem lat może przedostać się do niepoprawnie albo w ogóle niezabezpieczonych murów obniży ich trwałość i zdolność do izolacji cieplnej, jak również spowodować rozwój niebezpiecznych dla zdrowia grzybów i pleśni.

Które elementy budowli należy zabezpieczyć hydroizolacją?

Do najważniejszych elementów, jakie trzeba zabezpieczyć przed wilgocią należą głównie dachy, fundamenty, piwnice, balkony i tarasy, a zatem te części struktury, które mają bezpośrednią styczność z lub opadami atmosferycznymi. Każda budowa obiektu powinna być poprzedzona odpowiednią ekspertyzą i konsultacją z specjalistami, którzy określą, jakie elementy wymagają zabezpieczenia przed wilgocią i jakiej techniki powinno się użyć w stosunku do poszczególnych segmentów konstrukcji. Przykładowo, na betonowej ścianie fundamentowej tworzy się izolację przeciwwodną, nanosząc na nią warstwę uszczelniającej wyprawy cementowej (preferowanie od środka i z zewnątrz), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W trwałych ścianach z pustaka wypalanego, dziurawki czy cegły rekomenduje się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wilgoci. Natomiast tarasy izoluje się wielowarstwowo, mając na uwadze to, by każda warstwa miała spadek przeciwdziałający kumulacji wody pomiędzy nimi i odprowadzający ją do kanału. Podobnie hydrolizuje się także balkony.

Hydroizolacja – komu ją zlecić?

Ważne jest, aby planowanie hydroizolacji, zlecić profesjonalnej ekipie, posiadającej wieloletnią praktykę w prowadzeniu prac hydroizolacyjnych. Generalni wykonawcy, deweloperzy oraz inwestorzy skorzystają na współpracy ze rzeczoznawcami w czasie prac związanych z hydroizolacją spodu płyt i ścian fundamentowych, uszczelnianiem zbiorników, przemysłowych obiektów żelbetowych oraz budynków w systemie „białej wanny”, a także montażem taśm PVC, uszczelek pęczniejących, węży iniekcyjnych czy taśm dylatacyjnych. Z kolei na zlecenie zarządców ukończonych już budynków ekipa ekspertów od hydroizolacji zajmie się m.in. inwentaryzacją, naprawą oraz uszczelnieniem przecieków wody, naprawą balkonów i tarasów, wzmocnieniem gruntów pod fundamentami oraz uszczelnieniem podszybii windowych.