Schody zabiegowe, proste, spiralne – co mówią o nich polskie przepisy

Schody zabiegowe, proste, spiralne – co mówią o nich polskie przepisy

Znajdź schody jednobiegowe na www.oknostol.com.pl.

Wewnętrzne schody powinny być nie tylko wytrzymałe i efektowne, ale też muszą być przede wszystkim wygodne podczas użytkowania oraz bezpieczne. W czasie planowania mieszkania lub domu trzeba tym samym uwzględnić obowiązujące przepisy regulujące to, jakie normy techniczne muszą bezwzględnie spełniać schody wewnętrzne.

Gdzie znaleźć aktualne parametry odnośnie schodów wewnętrznych?

Nieważne, czy w projekcie mamy zaplanowane wewnętrzne schody z betonu, ze szkła bądź z drewna, ich konstrukcja powinna spełniać wymienione w przepisach normy. W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie są wyszczególnione instrukcje traktujące o tym, jak powinny wyglądać przepisowo sporządzone schody. W tym dokumencie podano dane o wymiarach stopni i spoczników, maksymalnej liczbie stopni w jednym biegu oraz jego minimalnej szerokości.

Zalecane wymiary schodów – parametry

Jeśli planujemy mieć w mieszkaniu wygodne schody, ich wymiary powinny gwarantować komfortowe korzystanie z nich przez wszystkich lokatorów – także przez dzieci, osoby starsze czy osoby mające problemy z poruszaniem się. Według przepisów przytoczonego wcześniej rozporządzenia maksymalna wysokość stopnia wynosi 19 cm. Rekomendujemy jednakże wziąć pod uwagę, że najbardziej optymalne są stopnie o wysokości w granicach 16-18 cm. Szerokość stopni natomiast zależy od ich wysokości, a wylicza się ją wedle podanej w rozporządzeniu formuły.

Ten akt prawny określają też minimalną szerokość użytkową biegu – to 80 cm, lecz uważa się, że wygodniejsze w użytkowaniu są schody szerokie na minimum 100 cm. Szerokość spocznika, a więc podestu między biegami, winna zaś wynosić minimum 80 cm.

17 stopni to maksymalna ich ilość możliwa do zaplanowania w jednym biegu schodów stałych. Nie dotyczy to jednak między innymi mieszkań dwupoziomowych oraz budowli w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej.

Parametry techniczne schodów kręconych, wachlarzowych i zabiegowych

Rozporządzenie definiuje też wymiary schodów wachlarzowych, a więc takich, w których bieg układa się w łuk, a stopnie są w kształcie trapezów. Schody tego rodzaju są ogromnie efektowne, a gdy będą starannie zaplanowane, to również są wygodne. W tym przypadku szerokość stopni winna mieć minimum 25 cm – to zapewni bezpieczne schodzenie i wchodzenie.

Akty prawne precyzują też parametry, jakie muszą posiadać schody kręcone oraz zabiegowe. Dla przypomnienia – schody kręcone są budowane na planie kręgu. Natomiast schody zabiegowe to schody, w których tor biegu się zmienia, jednak nie posiadają one spocznika. Jakie wymiary muszą mieć komfortowe schody zabiegowe? Przepisy mówią o tym, iż szerokość ich stopni powinna mieć co najmniej 25 cm i należy ją zagwarantować w odległości maksymalnie 40 cm od poręczy balustrady zewnętrznej. Podobne wymiary dotyczą schodów kręconych, jednak w tym przypadku odległość odmierza się od słupa stanowiącego koncentryczną konstrukcję schodów.

Dane:
OKNOSTOL Producent Stolarki Drewnianej Nowoczesnej i Zabytkowej
ul. Elizy Orzeszkowej 2
34-600 Limanowa

Tel.: +48 18 337-60-08
Mob.: +48 505-166-701, +48 511-621-633
E-mail: [email protected]