Stalowe kontenery na odpady dla różnych gałęzi przemysłu

Stalowe kontenery na odpady dla różnych gałęzi przemysłu

Jeśli chcesz kupić kontener KP 7, odwiedź ten adres

Część odpadów nie powinno być wyrzucanych do pojemników na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to zwłaszcza tych, które są generowane podczas wszelkiego typu prac budowlanych i renowacji, a także odpadów industrialnych. Muszą one zostać odwiezione do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych sytuacjach mogą jednak wyniknąć komplikacje związane z gromadzeniem i transportem odpadów. Aby ich uniknąć, warto zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – na materiały sypkie albo gruz

Najprostsze kontenery otwarte są dostosowane do składowania oraz przewozu gruzu, opakowań, starych mebli i pokrewnych odpadów. Poza tym dostępne są również kontenery uszczelniane, które znakomicie zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (m.in. tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są także niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, takie jak trociny, wióry metalowe czy granulaty. Ich załadunek ułatwia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najmniej problematyczne w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla których przedsiębiorstw?

Adresatami usług producentów kontenerów na odpady są rozmaite podmioty. Pośród nich można znaleźć m.in. przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające oraz parające się opróżnianiem pomieszczeń, jak również różnego rodzaju zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na odpady decydują się podmioty świadczące usługi wywózki gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych. Użyczają je one klientom, a po napełnieniu odwożą do punktu legalnego ich magazynowania lub utylizacji.

Dane:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]