Jakie przekłady świadczy tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Jakie przekłady świadczy tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Uzyskaj poradę tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków na https://tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/

Ubiegłe lata to czas przypływu do naszego kraju pracowników i studentów ze Wschodu. Przeważają między nimi Rosjanie oraz Ukraińcy. To powoduje, że wzrosło zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którym posługuje się także znaczny odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są wymagane do rozpoczęcia zatrudnienia lub nauki w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – kiedy są konieczne?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do tłumaczenia wszelkiego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Kazachstanu, Białorusi, Ukrainy czy Rosji. Należą do nich m.in. akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, dyplomy potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, dowody osobiste oraz prawa jazdy, a także świadectwa maturalne i ukończenia szkół. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, rejestracji pojazdów czy dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Kto może być tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Waga tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa wielka odpowiedzialność. Dlatego aby pracować w tym zawodzie, trzeba otrzymać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien ukończyć studia lingwistyczne, a następnie zdać państwowy egzamin potwierdzający jego znajomość języka. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest oprócz tego posiadanie obywatelstwa UE oraz pełna zdolność prawna.

Dane:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]