Kto może zostać detektywem?

Kto może zostać detektywem?

Usługi prywatnych detektywów są coraz popularniejsze. Decydujemy się na na ich wynajęcie nie tylko w przypadku problemów rodzinnych. Ich usługi okazują się pomocne też dla pracodawców – umożliwiają np. sprawdzenie czy zatrudniony korzystający z L-4 naprawdę jest niezdolny do pracy albo czy informacje podane przez niego w CV są zgodne z prawdą. Warto zatem dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie kwalifikacje winien posiadać detektyw i w rozwiązaniu jakich problemów może nam pomóc.

Prywatny detektyw – praca tylko z licencją

Nie każdy może pracować jako prywatny detektyw. Aby legalnie działać w tym zawodzie, trzeba dysponować stosowną licencją, którą otrzymuje się po zaliczeniu państwowego egzaminu. Wspomnijmy jeszcze, że osoby podchodzące do testu muszą także spełnić wcześniej wskazane wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie obywatelstwa któregoś z krajów należących Unii Europejskiej, co najmniej średniego wykształcenia oraz świadectwa o nieposzlakowanej opinii uzyskanego od komendanta powiatowego lub miejskiego Policji. Wymogiem jest także bycie osobą niekaraną, a w przypadku byłych funkcjonariuszy służb mundurowych – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, kandydaci na prywatnych detektywów muszą ukończyć 21 lat.

W jakich przypadkach poprosić o pomoc detektywów?

Większość zleceń, realizowanych przez detektywów dotyczy różnego rodzaju kwestii rodzinnych. Do biura detektywistycznego możemy zwrócić się m.in. jeśli podejrzewamy, że nasz małżonek jest niewierny lub nie jesteśmy pewni, czy drugi rodzic dziecka właściwie się nim opiekuje. Detektyw pomoże nam również ustalić faktyczną wysokość zarobków byłego małżonka, co okaże się bardzo przydatne podczas spraw o ustalenie wysokości alimentów.