Usługa tłumaczenia tekstów – co rzutuje na jej ostateczny koszt?

Usługa tłumaczenia tekstów – co rzutuje na jej ostateczny koszt?

Skieruj się na tlumaczalnia.pl, aby znaleźć informacje dotyczące cennika tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie.

Za sprawą otwarcia się naszego kraju na rynki z całego świata wzrósł popyt na usługę przekładu. Dzień w dzień tłumacze wykonują multum zwykłych i poświadczonych tłumaczeń na mniej bądź bardziej powszechne języki, zarówno na zlecenie firm, jak i osób prywatnych.

Mimo, iż online nietrudno znaleźć bezpłatne narzędzia oferujące translację, wciąż nie wyręczą one zawodowych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich pomocy jest często wymagane, np. jeżeli musimy dostarczyć poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach głowimy się, jak wstępnie wyliczyć koszt tłumaczenia. Od czego zatem zależy cena przekładu?

Czas realizacji, język, rodzaj tłumaczenia – to kształtuje finalny koszt usługi

Końcowy koszt przekładu tekstu determinują poniższe czynniki:
1. Kierunek translacji. Translacja z innego języka na język polski jest praktycznie o wiele tańsza niż przekład na język obcy.
2. Język, na który lub z którego chcemy przełożyć tekst. Przekład z modnych języków germańskich (niemiecki, niderlandzki) albo romańskich (hiszpański, włoski) będzie co do zasady tańszy aniżeli tłumaczenie z mniej popularnych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (japońskiego, koreańskiego) lub słowiańskich (między innymi ukraińskiego, bułgarskiego, rosyjskiego).
3. Stopień skomplikowania tłumaczenia albo tematyka dokumentu. Translacja referatów medycznych, prac akademickich albo dokumentów handlowych wyceniana jest wyżej, dlatego że tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością leksyki reprezentatywnej dla konkretnej specjalizacji, lecz także stosowną wiedzę, żeby trafnie rozumieć tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia przy przekładzie karygodnych błędów.
4. Czas ukończenia tłumaczenia. Jak przy większości usług, gdy potrzebujemy czegoś “ekspresowo” musimy szykować się na wyższy koszt.

Przekład zwykły a przysięgły

Trzeba wspomnieć, iż przekład różnego typu dokumentów jak przykładowo paszport albo dokumenty szkolne (dyplom licencjata, zaświadczenie uczestnictwa w kursie), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład nazywa się przysięgłym, bowiem tłumacz obligatoryjnie poświadcza go pieczęcią ze swoim nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, gdzie oznacza czy tłumaczenie wykonane było z kopii, odpisu lub oryginału, jak również nadaje mu odrębny numer. Tłumacze przysięgli często posiadają stały cennik za przekład popularnych świadectw oraz dokumentów tożsamości, natomiast w przypadku nieodzowności realizacji tłumaczenia uwierzytelnionego innych dokumentów, koszt usługi wylicza się od długości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie zwykłym jest to 1800 znaków.

Dane:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]